total글수 2792
[방학특강] 피지컬 프로그래밍 기초 교육 알림 조회수 : 331, 2019-08-02 17:23:13
전자공학부
?ㅊ????원에서? 방??? ??????  아래? 같?? ?강?? ??????? ????? ??????? 많? ??? ?랍??.

1. 교?갚??  :  2019? 8? 19??~ 23?? (5???,  09:10 ~ 18:00)

2. ???  :  ?ㅊ????원 교?? 101??

3. 교?갰? : ?? ,?】? ??? ??공(?閨낸?? ?? ????)

4. ???방? : ?閨?㉵?????-????포?-?아??스2.0 ?그??-교?/????-?ㅊ?교? -?강???
                   - ‘방?根?강?-'???????걀?

5. 문?? : 270-3510    

   -  ????람포??트 : 10포??트 ??급
   -  ??원? 선?遍 20? , ???? 8? ?강?????.

6. ???: ???그래? 강?? ??뭄??
댓글댓글 : 0 인쇄 추천 목록