total글수 2792
2018학년도 후기(2019년도 8월) 학위수여식 알림 조회수 : 279, 2019-08-19 14:07:32
전자공학부
2019? 08? 2018?均??? ??㏈???????? 아래? 같?? ????립??.

  1. ??㎈ ??
      가. ? ?? : 2019.08.22(?) 9:00~17:00 ?克?????
      나. ?????極 ???. 석?? : 8.21(?) 10:00~17:00, 8.22(?) 9:00~17:00
                                           ??? ?劇?문??(?물번??1-5) 2?  ??㎈ ???
      
  2.??㎟? ?? ??? : "?렉?"설문????? ?리 ??성 ?? ?? - ??㎈뭡??-???모 ??? ???(개별)- ??㎈뭐?납-
                              ??㎟?,공?????서 ?? " ?뭬怠? ??? ?克??????? ???????? ???? 설문??? ?리
                              ??성??? ??? ?랍??.

  3. ?렉? : 설문?????

* ?뭬殆???  ???????? ??? ?????? "공?????" 2018?均??? ??? ?뭬耽〈??? ??? ?랍??.
댓글댓글 : 0 인쇄 추천 목록