total글수 2792
전북대학교 교양교육에 관한 학생 인식조사 실시안내 조회수 : 227, 2019-09-05 10:21:00
전자공학부
?리?? 2020? 교?교???? 개? 및 교??克??? 설?「? ??? ??? ??? ???? ???? ?????? ?리 ??????? ??극???? ????랍??.
  가. 설문??? :「?????閨 교?교?걀 ??? ??? ??? ??? 설문??」
  나. ????? : 2019.09.04.(?) ~ 09.16.(?)(13???)
  ?. ?????? : ?리?? ?? ?克? ?????(???? ???)
  ?. ????? : ??? ???
  마. ???방?
    - PC : ?????閨 ?㉵????? → ???교?같낱傷 → 스마트?戟??리?스?? → ?그?? → 설문 ??  
     ※ ID: ?橘, PW: 포? ?밀번??? ???
    - 모??? : ?????閨 스마트?戟??리?스??(IEILMS)????? ?걀??? 모??? 설문???
                 `??스모스` ??? 설? `?????閨`???→`스마트 ?戟??리?스??` 선??→?그??(?아?스 ?ㅊ)
                  →`교?교?걀 ??? ??? ??????` 선?? ?? 설문??? ??

  ?. ??가???? : ????람포??트 15포??트 ??
댓글댓글 : 0 인쇄 추천 목록