total글수 2792
「직무적성검사 및 NCS직업기초능력 온라인 교육」 이용 안내 조회수 : 478, 2019-08-19 15:16:24
전자공학부
??업??원?에서? ?업에 ??업?? ?曼???? ??????? ????? ??업역량 강?? ???? 「?蕩???성??? 및 NCS?態貪????? ???? 교?가?? ??? ??????, ??????? 많? ??? ?랍??.  

  1. ???? : 2019? 6? ~ 2020? 2? 15??
  2. ????? : 3, 4?均? 및 ???업?뭬??
  3. ???방?
    - ??업??원? ?㉵????? (http://www.career.jbnu.ac.kr) ?그??
    - “??옙 ??강” ?? ???
    - ???교? 선?? 및 ?강  
  4. ????? : ????람????㎷ 포??트 ??급
    - 교???? : [??역량-?蕩?역량교?] 20P
    - 모????? ??? : [??성역량-?업?蕩???성???] 30P  

???  ?蕩???성??? 및 NCS?態貪????? ???? 교? ??문 1?.
댓글댓글 : 0 인쇄 추천 목록