total글수 2792
개강 후 2주간(3.16.~3.27.) 非대면수업 운영 알림 조회수 : 633, 2020-03-06 18:01:51
전자공학부
????공?克? ?????에? ?립??.

?리 ??極【 3? 16????? 2??? ????막? ?업?? ???????.
3? 4??에 ?? ??에서 ??교??에? 문??? 발???였?립 ???? 못받? ??????? ???? ? ??? ?克?에서?? 공??????.

?업? 원?????막? ?리?? 스마트?戟??리?스??(LMS, https://ieilms.jbnu.ac.kr/login.php)에서 ????? 세? 방? ?? ??? ???? ?㉵????? 교? 공??? ??? ?????? ???? ?랍??.댓글댓글 : 0 인쇄 추천 목록